Som 100% Carbon Neutral

Som la primera patronal catalana i espanyola inscrita al registre del MITERD en neutralitzar el 100% de les seves emissions

La Cecot ha realitzat durant l’any 2022 el càlcul de la seva petjada de carboni de forma retroactiva des de l’any 2017 amb l’objectiu de conèixer l’impacte de la seva activitat, l’evolució i efectivitat de les accions dutes a terme per a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH), i la redacció de plans de millora anuals per arribar a la neutralitat climàtica (Carbon Neutral).

La petjada de carboni és un terme utilitzat per descriure la quantitat de GEH que són alliberats a l’atmosfera directa o indirectament com a conseqüència d’una activitat determinada, ja sigui la fabricació d’un producte, la prestació d’un servei, o el funcionament d’una organització.

Les petjades de carboni calculades s’han inscrit al registre oficial de: Huella de carbono, compensación y proyectos de absorción   del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITERD), i un cop fetes les comprovacions de la veracitat de les dades presentades, el MITERD ha atorgat a la Cecot els certificats i els segells corresponents a les fites aconseguides des de l’any 2017 fins el 2021, essent el 2021 l’any en el que s’ha completat el recorregut: petjada de carboni calculada, reduïda i compensada. Convertint-se així en la primera patronal d’Espanya inscrita al registre del MITERD en neutralitzar el 100 % de les seves emissions d’abast 1 i 2. Paral·lelament, la Cecot també ha consolidat el seu compromís amb la reducció d’emissions adherint-se als Acords Voluntaris de la Generalitat, un programa en el que les organitzacions es comprometen no només a calcular i registrar cada any la seva petjada de carboni seguint el model ISO14064, i per tant un abast d’emissions més ampli, sinó a reduir-les.

En aquesta ruta cap a la descarbonització de la Cecot, s’ha prioritzat la reducció dels consums de fonts altament emissives, fent una transició cap a les energies renovables contractant una comercialitzadora amb garantia d’origen renovable i instal·lant a les seves teulades panells fotovoltaics d’autoconsum. Actualment es treballa en la reducció d’altres fonts d’emissió més minoritàries, amb l’objectiu d’arribar a una petjada de carboni mínima.

 Aquest recorregut s’ha dissenyat i gestionat des de l’Oficina per a la Transició Energètica de la Cecot, que també ofereix aquest servei a les empreses.

 

Share This